Med over 30 års erfaring fra kulturfeltet har Aslaksen både bred faglig kompetanse og lang ledererfaring. Hun kommer nå fra en stilling som spesialrådgiver i Norsk Kulturråd. Hun har tidligere vært dekan på Kunsthøgskolen i Oslo, og forskningsleder i Norsk kulturråd.
Aslaksen har stor interesse for kulturpolitiske og kulturfaglige spørsmål, og har et stort nettverk i kultursektoren regionalt og nasjonalt. Hun har sittet i flere styrer og utvalg, blant annet ved Universitetet i Oslo og i Norges forskningsråd. For tiden er hun styremedlem i Mimeta-senter for kultur og utvikling som holder til i Arendal. Aslaksen er utdannet sosialantropolog.

Det var mange gode søkere til direktørstillingen, og vi gjennomførte en grundig prosess. Men både tilsettingsutvalget og styret var enstemmige om at Ellen Aslaksen var rett person for å lede den mangfoldige, kompetanserike og utviklingsorienterte organisasjonen som Aust-Agder museum og arkiv er. Vi er veldig glade for at hun har takket ja til denne utfordringen, sier styreleder i Aust-Agder museum og arkiv, Torunn Ostad.

Museene har et samfunnsoppdrag jeg har stor respekt for og tro på, og jeg gleder meg til å få være med å bidra til å utviklingen av denne viktige kulturinstitusjonen i Agder. Det skjer mye interessant på museumsområdet for tiden og Aust-Agder museum og arkiv er inne i en spennende utvikling.  Ikke minst gleder jeg meg til å bli kjent med de ansatte og alle andre som på ulike måter jobber for og med Aust-Agder museum og arkiv, sier Ellen Aslaksen.