Nytt av året er at AAma og VAM samarbeider om tildeling av disse prosjektmidlene og at det kun er en søknadsrunde pr. år. I 2022 er søknadsfristen 19. april med fire ukers behandlingstid. Rapporteringsfrist er 1. desember 2022. I 2023 vil søknadsfrist være 1. februar med rapporteringsfrist 1. desember 2023.

17 prosjekter fikk støtte i 2022. Se hvem fikk støtte her.  

VAM/AAma viderefører også muligheten til å søke om rådgivningstjenester. Museer, lag, foreninger og andre som driver kulturhistorisk virksomhet kan søke faglig råd. Vi har laget to veiledende skjemaer, som forhåpentligvis vil lette arbeidet med søknaden.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke gis prosjektstøtte til oppgaver, prosjekter eller utgifter som kan ansees som drift. Søknadene forventes å være ferdig behandlet i løpet av en måneds tid etter fristens utløp. Tildelingene kunngjøres her på www.aama.no og på www.vestagdermuseet.no og senere i brev til søkerne.

Søknader sendes til:

Vest-Agder-museet, Fagseksjonen, Odderøyveien 21, 4610 Kristiansand

eller med e-post til: jan.egil.hansen@vestagdermuseet.no

Kontaktperson:

Jan Egil Hansen, konservator VAM, tlf. 980 74 040. E-post: jan.egil.hansen@vestagdermuseet.no

Last ned søknadsskjema og søknadskriterier her:

Utlysningsbrev prosjektstøtte 2022

Retningslinjer for søknader 2022

Søknadsskjema for prosjektstøtte 2022

Søknadsskjema for faglig rådgivning 2022