Du får:

  • gratis inngang på alle våre besøkssteder (bortsett fra Bjoren)
  • gratis inngang til arrangementer på KUBEN og på Setesdalsmuseet (bortsett fra Magisk natt på museet)
  • 50% rabatt på arrangementer hos Grimstad bys museet

 

Årskortet koster 400 kr, og er gyldig i 1 år fra kjøpsdato.

Kjøp årskort på nett her.

Våre besøkssteder: