Representatskapet består av: 

 

Arne Thomassen Fylkeskommunen Fylkesordfører
Nordli, Robert Cornels Arendal kommune Ordfører
Olsen, Leiv Per Lillesand kommune Politiker
Slågedal, Inger E. B. Birkenes kommune Politiker
Tangen, Hans Fredrik Åmli kommune Ordfører
Finn Bjørn Rørvik Evje og Hornnes kommune Varaordfører
Beate Skretting Grimstad kommune Ordfører
Landås, Marianne Tvedestrand kommune Ordfører
Kjetil Torp Vegårshei kommune Ordfører
Skaaland, Halvard Gjerstad kommune Varaordfører
Strat, Kai Magne Risør kommune Ordfører
Hjemdahl, Anne Merethe Bykle kommune Politiker
Myrum, Lars Tarald Valle kommune Ordfører
Eikerapen, Anne Bygland kommune Politiker
Håland, Inger Lene Froland kommune Ordfører
Edvardsen, Stine Therese Iveland kommune Politiker