Årets årbok koster 299 kr og kan bestilles i vår nettbutikk her.

Ikke bare jubel
I 2023 fyller Arendal og Risør 300 år. Men selv om vi er inne i et jubileumsår, er det ikke bare jubel som preger årets årbok. Tvillingbyene er selvsagt et viktig tema. Men boka fanger også opp andre temaer, dels i skjæringspunktet mellom jubileer og museumshistorie, dels ved bidrag som tar for seg de mørke sidene ved historien. Derav også tittelen: Ikke bare jubel.

Les mer om artiklene i boken her.

Redaksjonen har i 2023 bestått av Kristoffer Vadum (redaktør), Håkon Haugland og Kyrre Thorsnes fra KUBEN, Olav Haugsevje fra Grimstad bys museer, Maria Björkroth fra Setesdalsmuseet, og Inger Marie Holm-Olsen fra Aust-Agder museums- og arkivlag.