Årboka formidler historie, men er også en viktig del av AAmas historie. Første nummer av årboka ble utgitt i 1946, da kjent som Arendal Museums årbok. Med opprettelsen av fylkesmuseet for Aust-Agder skiftet årboka navn til Aust-Agder-Museets årbok i 1955, og ble siden utvidet til årbok for Aust-Agder-Museet og Aust-Agder-Arkivet i 1958. Fra og med 1959 har årboka vært kjent som Aust-Agder-Arv. Navnet har fulgt institusjonen gjennom flere endringer, først ved opprettelsen av Aust-Agder kulturhistoriske senter i 2004 og deretter ved opprettelsen av Aust-Agder museum og arkiv i 2015.

Redaksjonen består i dag av representanter fra hver avdeling i AAma, samt én representant fra Aust-Agder museums- og arkivlag.

Årboka gjøres tilgjengelig på nett ett år etter utgivelse. Samtlige nummer av årboka kan leses her. Det er også utarbeidet et interaktivt register over bidrag til årboka.

Aust - Agder - Arv 2022

I dette nummeret av Aust-Agder-Arv er det mye nytt. Til de av dere som lurer på hvorfor årets årbok har en egen tittel, er forklaringen som følger: På BBC er det et prateprogram som heter As yet untitled, der hver episode avsluttes med at programlederen og gjestene han har invitert i studio blir enige om en tittel på episoden som oppsummerer det de har pratet om. Redaksjonen vil i årene som kommer forsøke seg på det samme. Målet er å finne en tittel som representerer noe av det artiklene har til felles, uten at dette av den grunn skal betraktes som noe temanummer.

Årets tittel knyttes opp mot reiser – både det å reise og de som reiser. De ulike artiklene berører denne tematikken på ulike måter. Noen av dem tar oss langt vekk. Andre bakover i tid.

Årboken 2022 koster 299 kr og kan kjøpes her. 

Redaksjonen har i 2022 bestått av Kristoffer Vadum (redaktør), Håkon Haugland og Kyrre Thorsnes fra KUBEN, Olav Haugsevje fra Grimstad bys museer, Maria Björkroth fra Setesdalsmuseet, og Inger Marie Holm-Olsen fra Aust-Agder museums- og arkivlag.