Søknadene fra museer og andre kulturhistoriske aktører som ikke mottar fylkeskommunal/statlig driftsstøtte har nå blitt behandlet. Søknadene er vurdert ut fra de offentliggjorte kriteriene. Det kom inn til sammen 30 søknader om prosjektstøtte med en samlet søknadssum på 1 305 000 kroner.

Følgende 16 prosjekter fikk støtte:

• Samuel Kjørkleiv og Svein Syvertsen, Farsund: Filmprosjekt om Farsunds første krigshandling: 15 000 kroner
• Landøy og Udøy velforening, Lindesnes: Sikringstiltak: 16 000 kroner.
• Lyngdal historielag, Lyngdal: Oppsett av skilt ved Steggeløa på Hompland: 12 000 kroner.
• Eide Sognelag, Grimstad: Formidling av fyrlykter: 15 000 kroner.
• Hilde L. Austarheim, Arendal: Bok om Merdø: 25 000 kroner.
• Minne kultursenter, Åseral: Utstilling om vannkraftutbyggingen i Åseral: 20 000 kroner.
• Lindesnes kommune, Lindesnes: Krigshistorisk mini-utstilling på Vigmostad herredshus: 10 000 kroner.
• Søgne historielag, Kristiansand: Utstyr og programvare til registrering av gjenstander: 15 000 kroner.
• Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand, Tvedestrand: Registrering og formidling av skolens samlinger: 30 000 kroner.
• Demokratihusets venner, Arendal: Heldagsseminar om arbeiderbevegelsens historie: 10 000 kroner.
• Birkenes bygdemuseum, Birkenes: Restaurering av setehuset på Grasham: 32 000 kroner.
• Spind historielag, Farsund: Dagbok Lauritz Christian Stang: 10 000 kroner.
• Flekkerøy historielag, Kristiansand: Montre til keramikkgjenstander: 15 000 kroner.
• Audnedal frivilligsentral, Lyngdal: «Heim att til Grindheim», Bjøro Hålands museum: 30 000 kroner.
• Lillesand by- og sjøfartsmuseum, Lillesand: Utstilling «Seilskutebyen Lillesand»: 20 000 kroner.
• Hægeland sogelag, Vennesla: Ny toalettløsning Hægeland bygdemuseum: 25 000 kroner.

Totalt: 300 000 kroner.

I tillegg kom det inn ti søknader om rådgivning. Disse kontaktes direkte. Alle søkere er tilskrevet. I tildelingsbrevet beskrives betingelsene for utbetaling.

Les mer om utlysningen av prosjektmidler.