Årboka formidler historie, men er også en viktig del av AAmas historie. Første nummer av årboka ble utgitt i 1946, da kjent som Arendal Museums årbok. Med opprettelsen av fylkesmuseet for Aust-Agder skiftet årboka navn til Aust-Agder-Museets årbok i 1955, og ble siden utvidet til årbok for Aust-Agder-Museet og Aust-Agder-Arkivet i 1958. Fra og med 1959 har årboka vært kjent som Aust-Agder-Arv. Navnet har fulgt institusjonen gjennom flere endringer, først ved opprettelsen av Aust-Agder kulturhistoriske senter i 2004 og deretter ved opprettelsen av Aust-Agder museum og arkiv i 2015.

Redaksjonen består i dag av representanter fra hver avdeling i AAma, samt én representant fra Aust-Agder museums- og arkivlag.

Årboka gjøres tilgjengelig på nett ett år etter utgivelse. Samtlige nummer av årboka kan leses her. Det er også utarbeidet et interaktivt register over bidrag til årboka.

Aust - Agder - Arv 2021

Sjøfartshistorien har de siste årene vært et hovedsatsningsområde ved Aust-Agder museum og arkiv. I tråd med dette har sjøfartens betydning for samfunnet og kulturen på Agder vært et gjennomgangstema i de siste årgangene av Aust-Agder-Arv. Denne trenden videreføres også i år.

Med temaer som spenner over et langt tidsrom, fra 1600-tallets hollendere og opp mot moderne tankskip, er sjøfarten direkte eller indirekte berørt i de fleste av bokas artikler. Utover dette tar årboka opp temaer innen museums- og arkivhistorie, utvandringshistorie og kunsthistorie.  

Årboken 2021 koster 250 kr og kan kjøpes her.