KUBEN museum og arkiv
1 KUBEN
2 Merdøgaard museum
3 Angelstad skysstasjon i Tvedestrand


Grimstad bys museer
4 Ibsen-museet
5 Sjøfartsmuseet i Aust-Agder
6 Norsk Hagebruksmuseum

Setesdalsmuseet
7 Jernvinnemuseet på Hovden
8 Huldreheimen
9 Lislestog
10 Bykle gamle kyrkje
11 Rygnestadtunet 
12 Tveitetunet
13 Sylvartun
14 Setesdalsmuseet på Rysstad
15 Bygland museum
16 Bjoren
17 Fennefoss museum
18 Evje Mineralsti
19 Evjemoen Forsvarsmuseum
20 Iveland og Vegusdal Bygdemuseum

Tilknyttede museer
21 Elvarheim museum
22 Eydehavn Museet
23 Setesdal Bygningsvernsenter