Tildelingen fra Norges forskningsråd betyr at AAmas arkeolog Marianne Eldorhagen får gjennomføre et doktorgradsprosjekt. Gjennomføring av prosjektet vil være et samarbeid mellom AAma og Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH) ved Universitetet i Oslo.

Vi er svært glade for at vi får muligheten til å samarbeide tett med universitetet og utvikle AAmas kompetanse på dette nivået. Nå skal vi få ny og oppdatert kunnskap om Agders vikingtid!

Prosjektet heter Vikingtidens Agders mellom øst, vest og sør. Målet med prosjektet er å nyansere vår forståelse av vikingtidens kontaktmønstre og integrere Agder i dette. Undersøkelsen tar sikte på å forstå hvordan ulike deler av Agder, har relatert seg til samtidige nettverk og regioner i perioden mellom ca. 600 og 1050 e.Kr.

 

Vi gleder oss til fortsettelsen!