• Klokkergården bygdetun m.fl., Lyngdal: Seminar om sovjetiske krigsfanger i Lyngdal og Lister-regionen: 10 000 kroner.
 • Aluminiumsmuseet på Hisøy, Arendal: Innkjøp av Filemaker til registrering: 5400 kroner.
 • Søgne historielag, Kristiansand: Digitalisering og publisering av filmer på nettsted: 10 000 kroner.
 • Lista forsvarshistoriske forening og Festung Lista hangarmuseum, Farsund: Oppgradering av undervisningsrom: 12 000 kroner.
 • Birkenes historielag, Birkenes: Oppsett og trykking av «Stedsnavn i Birkenes»: 25 000 kroner.
 • Sykehusmuseet ved SSHF, Kristiansand/Arendal: Utstilling av jernlunge, bilder og utstyr: 20 000 kroner.
 • Hægeland sogelag og Hægeland bygdemuseum, Vennesla: Flytting av stavsag fra Kile til Hægeland bygdemuseum: 7600 kroner.
 • Lillesand by- og sjøfartsmuseum, Lillesand: Skjerm til mobil scene: 20 000 kroner.
 • Marnadal museum, Lindesnes: Restaurering av tram til stabburet: 25 000 kroner.
 • Sveindal museum, Lyngdal: Blendingsrullegardiner: 30 000 kroner.
 • Landøy og Udøy velforening, Lindesnes: Utstilling «Før plasten» på Landøy skolemuseum: 20 000 kroner.
 • Værlands Ord, Risør: Anno 1798: 30 000 kroner.
 • Minne Åseral Kultursenter, Åseral: Utstilling «Fotografiets historie»: 25 000 kroner.
 • Flekkerøy historielag, Kristiansand: Monter til mineralsamling/belysning: 10 000 kroner.
 • Setesdal sogelag, Bygland: Historiske skilt: 12 000 kroner.
 • Birkenes bygdemuseum, Birkenes: Skilting av museumsbygninger: 8000 kroner.
 • Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand, Tvedestrand: Restaurering av vinduer Holt skolemuseum/Feragen skole: 30 000 kroner.

Totalt: 300 000 kroner

I tillegg kom det inn seks søknader om rådgivning. Disse kontaktes direkte.

Spørsmål rettes til Jan Egil Hansen, tlf. 980 74 040. Alle søkere blir tilskrevet. I tildelingsbrev beskrives betingelsene for utbetaling.