AAma og VAM samarbeider om tildeling av disse prosjektmidlene og det er kun en søknadsrunde pr. år. I 2024 er søknadsfrist 15. februar med rapporteringsfrist 1. desember 2024VAM/AAma viderefører også muligheten til å søke om rådgivningstjenester. Museer, lag, foreninger og andre som driver kulturhistorisk virksomhet kan søke faglig råd. Vi har laget to veiledende skjemaer, som forhåpentligvis vil lette arbeidet med søknaden. Skjemaer og retningslinjer vil også kunne lastes ned fra www.vestagdermuseet.no. Vi gjør oppmerksom på at der ikke gis prosjektstøtte til oppgaver, prosjekter eller utgifter som kan ansees som drift.

Søknadene forventes å være ferdig behandlet i løpet av en måneds tid etter fristens utløp. Tildelingene kunngjøres da på våre nettsider og senere i brev til søkerne.

Søknader sendes til:

Vest-Agder-museet, Fagseksjonen, Odderøyveien 21, 4610 Kristiansand

eller på e-post til: jan.egil.hansen@vestagdermuseet.no

Kontaktperson:

Jan Egil Hansen, konservator VAM, tlf. 980 74 040. E-post: jan.egil.hansen@vestagdermuseet.no

Utlysningsbrev prosjektstøtte 2024

Retningslinjer for søknader 2024

Søknadsskjema for prosjektstøtte 2024

Søknadsskjema for faglig rådgivning 2024