Styret består av:

  • Kim Pedersen
  • Kristin Lundby
  • Sally Vennesland
  • Torunn Ostad (leder)
  • Monika K. Håland (ansattes representant)
  • Kai Steffen Østensen
  • Odd Eldrup Olsen 
  • Anders Dalseng 

Følgende medlemmer var ikke til stede da bildet ble tatt: Odd Eldrup Olsen og Anders Dalseg (ansattes representant).